Główne cele

Nasza działalność obejmuje szeroki wachlarz potrzeb dzieci. Często jesteśmy postawieni przed faktem zrezygnowania z realizacji jakiegoś celu/projektu, na rzecz większej, pilniejszej i nagłej potrzeby. Jednak swoją działalność skupiamy w szczególności na:

  • Opiece nad dziećmi osieroconymi oraz ratowanymi z sytuacji kryzysowych (takich jak gwałty, pobicia, znęcanie się na tle psychicznym, itp);
  • Edukacji w zakresie praw człowieka oraz humanitarnych postaw życiowych;
  • Finansowaniu edukacji przedszkolnej i szkolnej, czyli opłacaniu czesnego, utrzymaniu dzieci w internatach, zakupu mundurków i materiałów edukacyjnych; – patrz ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ
  • Upowszechnianiu wiedzy o krajach europejskich a także krajach Afryki i Trzeciego Świata – ich kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach;
  • Umożliwianiu kontaktu pomiędzy ludźmi odległych od siebie krajów i kultur. Wzajemne poznawanie i nawiązywanie więzi (więcej na ten temat pod WOLONTARIAT oraz ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ);
  • Doprowadzeniu bieżącej wody, zamontowaniu paneli słonecznych, pozyskaniu alternatywnych źródeł energii ;
  • Wdrażaniu projektów związanych z rolnictwem , hodowlą zwierząt czy sadownictwem , tak aby dom dziecka stał się w przyszłości samowystarczalny, a zyski ze sprzedaży nadwyżek mogły wystarczyć na inne potrzeby placówki;
  • Pozyskaniu sponsorów długoterminowych , w celu zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa naszym podopiecznym oraz pracownikom A.I.C Kathonzweni children’s home;
  • Zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa, dostępu do edukacji, stworzeniu warunki do przeżycia radosnego dzieciństwa, pomoc w odkrywaniu talentów, nauka szacunku do pracy, przekazywanie idei wolontariatu