Główne cele

  • Opieka nad dziećmi osieroconymi oraz ratowanymi z sytuacji kryzysowych (takich jak gwałty, pobicia, znęcanie się na tle psychicznym, itp)
  • Edukacja w zakresie praw człowieka oraz humanitarnych postaw życiowych.
  • Finansowanie edukacji przedszkolnej i szkolnej, czyli opłata czesnego, utrzymania w internatach, zakup mundurków i materiałów edukacyjnych – patrz ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ
  • Upowszechnianie wiedzy o krajach Afryki lub tzw. Trzeciego Świata – ich kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach.
  • Umożliwienie kontaktu pomiędzy ludźmi odległych od siebie krajów i kultur. Czyli wzajemne poznawanie i nawiązywanie więzi (więcej na ten temat pod WOLONTARIAT oraz ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ)
  • Doprowadzenie bieżącej wody, zamontowanie paneli słonecznych, itp
  • Wdrażanie projektów związanych z rolnictwem , hodowlą zwierząt czy sadownictwem , tak aby dom dziecka stał się w przyszłości samowystarczalny, a zyski ze sprzedaży nadwyżek mogły wystarczyć na inne potrzeby placówki.
  • Pozyskanie sponsorów długoterminowych , aby zapewnić stabilizację i bezpieczeństwo naszym podopiecznym oraz ich pracownikom.
  • Zapewnienie tym dzieciom bezpieczeństwa, dostępu do edukacji, stworzyć warunki do przeżycia radosnego dzieciństwa, pomóc odkrywać talenty, uczyć szacunku do pracy, przekazać idę wolontariatu (bezinteresowności).