Przelewy


Strony

Pieniądze należy wpłacać co miesiąc, raz na semestr lub raz na rok. Data przelewu została ujednolicona i ustalona na 15 dnia miesiąca.

Prosimy o trzymanie się dat, ponieważ Fundacja przesyła pieniądze na konto Domu Dziecka w Kathonzweni w określone dni, tak aby czesne za szkołę było opłacane w terminie. Polecamy zrobić zlecenie przelewu stałego.

Do nowych rodzin adopcyjnych: przy pierwszym przelewie wysylamy do Państwa potwierdzenie, tak, aby byli Państwo pewni, że pieniądze wpłynęły na odpowiednie konto. Potwierdzenie możemy również wysłać w sytuacji, gdy nie są Państwo pewni np. poprawnie wpisanego numeru konta bankowego lub tytułu przelewu.

W tytule przelewu prosimy wpisać „DAROWIZNA”, a następnie „imię nazwisko dziecka” np.: „DAROWIZNA Mbithe Muia” lub też, jeśli cel jest inny niż adopcja dziecka, można wpisać np: „na utrzymanie ośrodka”.
W treści można też dopisać na jaką specjalną okazję wysyłają Państwo dodatkowe środki finansowe np.: nowe buty, plecak, owoce, itp. Przed dodatkowymi wpłatami prosimy o kontakt z Fundacją, tak abyśmy mogli wcześniej ustalić zapotrzebowanie i wysokość wpłaty. Oczywiście Fundacja postara się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jednak proszę pamiętać iż, np kupując buty dla jednego dziecka musimy uzbierać najpierw fundusze dla pozostałych 34 dzieci, tak aby żadne z nich nie było pokrzywdzone. Nie chcemy robić wyjątków i budować barier między dziećmi, chcemy pomóc im budować przyjazne środowisko.

Konto do wpłat:

FUNDACJA MOYO4CHILDREN
Bank Paribas
PL50 1750 0012 0000 0000 3864 1287
BIC/SWIFT PPABPLPKXXX