Historia domu dziecka

Dom dziecka w Kathonzweni powstał w 1979 roku. W tamtym okresie powstawało wiele ośrodków wychowawczych, oraz domów dziecka na terenie całej Kenii. Nasz dom dziecka został założony dzięki sponsorom z Holandii i aż do roku 2012 był przez nich wspierany. Początkowo w naszej placówce przebywało 20 dzieci, jednak z upływem czasu przybywało więcej dzieci – w pewnym momencie było nawet 160 podopiecznych! Od 2002 roku ośrodkiem zarządza rodzina Sammy (małżeństwo na stałe mieszkające z osieroconymi dziećmi w A.I.C Children’s Home) przy współpracy z Lucia, Francisem i Józefem (więcej o pracownikach tutaj). Od 2018 roku stałą wolontariuszką w ośrodku jest Mercy, pracownica socjalna i funkcjonariusz opieki zdrowotnej z Mombasy.

W 2012 organizacja AICCAD zarządzająca holenderskimi funduszami postanowiła, iż placówki w Kenii z roku na rok będą miały zmniejszane fundusze, co w konsekwencji prowadziło do zamknięcia ośrodków nie będących w stanie utrzymać się samodzielnie. Niestety prognozy okazały się prawdziwe i w ciągu kolejnych 4 lat zamknięto prawie wszystkie domy dziecka sponsorowane przez tę organizację. W grudniu 2016 roku A.I.C Kathonzweni Children’s Home otrzymał ostatnią pieniężną darowiznę,  która na przestrzeni ostatnich 4 lat zmalała do 40% funduszy początkowych z roku 2012.

Dzięki darowiznom przypadkowych darczyńców oraz kwartalnym datkom z kościoła na wiosce,ośrodek był w stanie przetrwać do końca roku 2016. Lokalna społeczność przekazywała dzieciom żywność, kościół misyjny zbierał odzież dla dzieci, każdy w swoim własnym zakresie próbował pomóc dzieciom, które nie miał się dokąd udać.

W 2015 roku jako Projekt Moyo4children zaczęliśmy wspierać ośrodek, a od 2016 roku przejęliśmy pełną opiekę nad nim już jako Fundacja Moyo4children.

Na chwilę obecną na terenie ośrodka uprawiane są warzywa (m.in. pomidory, jarmuż i kapusta) oraz hodowla zwierzą (kur, krów i kóz).  Jest to jednak ciężkie zadanie, ponieważ gleba jałowieje szybko, ciemną, żyzną ziemię można tylko dokupić, a nie należy również zapominać o suszach w regionie i zwiazanych z tym chorobami roślin. Często brak funduszy na zakup nawozów czy oprysku.

Równie poważnym problemem są zachorowania zwierząt -brak pieniędzy na kosztowne wizyty u weterynarza, zakup leków dla zwierząt, czy też urozmaicenie paszy- z tym musimy zmagać się na codzień.

W posiadaniu A.I.C Kathonzweni Children’s Home jest niewielki teren, który wymaga opieki, zagospodarowania i uprawy. Mamy również 2 cieplarnie zbudowane w roku 2000, które ciągle funkcjonują i są w użytkowaniu. Potencjał jest duży, brakuje tylko środków finansowych.

Gdy w 2015 roku Moyo4children powstało jako mały projekt wspomagający okresowo dom dziecka, liczba dzieci wynosiła 59. Był to czas, w którym maleńki projekt z Polski zaczynał dopiero raczkować i pozyskiwać Sponsorów/ Darczyńców. Tak jak to bywa na początku, nie wszystko udało zrobić się od razu. Musieliśmy poszukać dla części dzieci ośrodków zastępczych, a w Kathonzweni zostało 25cioro z początkowej liczby 59.

Dzieci, które zostały z nami i to zazwyczaj sieroty lub półsieroty uratowane z bardzo trudnych sytuacji życiowych. Każde z nich doświadczyło przemocy ze strony rodziców lub krewnych na tle fizycznym, seksualnym lub psychicznym. Nie mają żadnej alternatywnej przystani oprócz tego ośrodka.
Obecnie w ośrodku znajduje się 34 dzieci. Wierzymy, że z Waszą pomocą nasze starania o lepszą przyszłość dla tych dzieci nie pozostaną tylko w świecie marzeń!