O fundacji

logo MOYO 4

Fundacja MOYO4CHILDREN została założona do realizacji celów pomocy społecznej oraz dostępu do edukacji dla domu dziecka w Kathonzweni w południowej Kenii. Jesteśmy grupą ludzi dobrej woli, bezinteresownie (bez korzyści finansowych) pragnących zrobić coś dla bliźniego. Ludzi z różnych stron Europy, którzy poświęcają swój czas wolny, wykorzystują swoje środowisko i możliwości po to, aby ostatecznie zapewnić naszym dzieciom możliwość edukacji oraz przetrwanie i godne życie.

KRS: 0000696447

Statut fundacji: