Sprawozdanie finansowe za rok 2021

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK FUNDACJA MOYO4CHILDREN 1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom […]

Czytaj dalej