Darowizny 2020

Szanowni Darczyńcy, w roku 2020 uzyskaliśmy z waszych darowizn wpływ w wysokości kwota 68.182,74 zł. Całkowity dochód został przeznaczony na cele statutowe – opłaty za szkołę, wyżywienie dzieci, zakup niezbędnych materiałów szkolnych, odzieżowych oraz artykułów higienicznych, etc. Wszystkie działania są na bieżąco dokumentowane na naszym fanpage: https://www.facebook.com/moyo4children/

Czytaj dalej

Szczęśliwego Nowego Roku 2021!

Kochani przyjaciele naszych podopiecznych! Ten mijający rok dał nam mnóstwo przeżyć, troszeczkę zmartwień, ale także wiele nowych pomysłów! Zaczęliśmy uprawiać ziemię, wydzierżawioną bezpłatnie na potrzeby naszych fundacyjnych dzieci. Nasze kenijskie wolontariuszki Acsah i Mercy dwoją się i troją aby dzieci miały zapewnioną jak najlepszą opiekę w ośrodku, walczą o każde wolne miejsce w lepszych szkołach. Dzieciaki też dają z siebie co tylko mogą, uczą się […]

Czytaj dalej

Sprawozdania za rok 2019

W roku 2019 łączna kwota darowizn przekazanych przez Darczyńców na konto Fundacji Moyo4children wyniosła 92 176,75 zł. Pieniądze z darowizn zostały przekazane na naukę, oświatę, edukację i wychowanie podopiecznych ośrodka w Kathonzwenii oraz na pomoc społeczną dzieciom z ośrodka, ponieważ znajdują się one w trudnej sytuacji życiowej, w związku z czym wspieramy ich rozwój poprzez wyrównanie szans społecznych. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu […]

Czytaj dalej

Informacje dotyczące darowizn w roku 2018

W roku 2018 łączna kwota darowizn przekazanych przez Darczyńców na konto Fundacji Moyo4children wyniosła 99 203,92 zł. Pieniądze z darowizn zostały przekazane na naukę, oświatę, edukację i wychowanie podopiecznych ośrodka w Kathonzwenii oraz na pomoc społeczną dzieciom z ośrodka, ponieważ znajdują się one w trudnej sytuacji życiowej, w związku z czym wspieramy ich rozwój poprzez wyrównanie szans społecznych. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku […]

Czytaj dalej

Wystawa: „Bliskość/ Dystans”

❤️Uwaga, uwaga!❤️ Już niedługo pierwsza wystawa zdjęć naszych dzieci! W poznańskim „Ośrodku” na Śródce 24 listopada odbędzie się otwarcie wystawy zatytułowanej: Bliskość / Dystans. Przedstawione zdjęcia zostały wykonane przez dzieci samodzielnie, w ramach projektu fotograficznego prowadzonego przez fundację. Wybrane przez nie tematy, i sposób fotografowania pozwolą zbliżyć się nieco do otaczającej je rzeczywistości, w pewien szczególny sposób wniknąć do ich świata. Autorkami zdjęć są 3 dziewczynki: […]

Czytaj dalej